NLP koučing

„Premýšľame o tom, čo vnímame. To, o čom premýšľame, v nás vyvoláva pocity. Naše pocity ovplyvňujú naše reakcie. Reakcie sa menia v návyky. Návyky určujú náš osud.“
Bob Gass

O čo ide?

Mnohé naše návyky a presvečenia máme zakorenené v našom podvedomí. Sú výsledkom kombinácie spôsobov, akými filtrujeme a spracovávame informácie. Niektoré sú pre nás užitočné a iné nie. NLP je proces modelovania jedinečných vedomých aj nevedomých návykov a presvedčení (v myslení, komunikácii a správaní) tak, aby viedli k naplneniu nášho potenciálu a mimoriadnym výsledkom.

NLP je štúdiom štruktúry osobnej skúsenosti. Hovorí o tom, že nie vonkajšie udalosti, ale to, čo s nimi spravíme, ovplyvňuje našu spokojnosť a úspech. Zároveň verí, že máme všetky zdroje pre dosiahnutie toho, čo chceme dosiahnuť.

Miesto realizácie:

Bratislava – Zámocká 22

Malacky – Pribinova ulica 2

NLP koučing je kombinácia štandardného koučingu s využitím techník NLP.

Bude pre Vás užitočný najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • Rozhodovanie/ zmena
  • Úzkosť a strach
  • Neschopnosť nájsť riešenie
  • Strata kontroly a rovnováhy
  • Obnovenie a posilnenie sebaistoty
  • Dosahovanie cieľov
  • Zlepšenie komunikácie a vzťahov
  • Vyhorenie, strata energie

A mnohé iné s Vami rada skonzultujem osobne…